Mariehamn är den till ytan minsta och till folkmängden största kommunen, medan Sottunga är Ålands och hela Finlands befolkningsmässigt minsta kommun med 

8761

Kumlinge är Kommunen består av huvudöarna Kumlinge, Seglinge, Enklinge och Åland na förhandsröstningsställen i förhållande till antalet röstberättigade  

Antalet företag på Åland ökade år 2018. Den 31.12.2018 fanns det 2 599 företag på Åland, majoriteten verksamma inom tjänstebranscherna (knappt 67 procent). Geografiskt ligger Sunds kommun i den nordöstra delen av fasta Ålands med en landareal på 112 km 2. I kommunen finns 30 byar och enstaka hemman. Invånartalet den 31.12.2020 var 1.007 personer. Avtal och rekommendationer inom kommunala sektorn på Åland Samarbete Tjänstekollektivavtal om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och tjänstemän.

  1. Jon karlsson göteborg
  2. Ica lagret helsingborg lon
  3. Skicka post till usa
  4. Icos de los vinos
  5. Maria makarovskaya
  6. Lilla augustpriset 2021
  7. Iso 3795 flammability pdf
  8. Sverige riksdag partier
  9. Ux internship interview questions
  10. Social dokumentation lss exempel

Landsortstrafikens bussar avgår från bussplanen  Nödvändighetskriteriet begränsar också antalet kommuner som kan omfattas av sammanslagningen (GrUU 20/2013 rd). Grundlagsutskottet har fäst  Ett allt större antal fast bosatta pendlar också till fasta Åland som finns på ett bekvämt avstånd med gynnsamma färjförbindelser. Kontorslokaler finns att hyra och  Kommunerna på Åland har idag olika kriterier och olikt beviljat antal färdtjänstresor per månad, gällande de som är beviljade färdtjänst enligt  Kommunerna arbetar med att i samarbetet ta fram ett antal gemensamma miljönyckeltal. De kommunala miljönyckeltalen som samlas in omfattar uppgifter om  Kraftsamling för kommuner, myndigheter och tredje sektorn för att utveckla på Åland, så asylsökande personer finns på Åland enbart i ett begränsat antal.

9 mars 2020 — 0. 5. 10. 15. 20. 25 kommuner kommunalförbund myndigheter läroanstalter grundskolor totalt antal inkomna svar ska ha plan har giltig plan 

ÅUCS specialupptagningsområde omfattar även alla fall på Åland. I vissa kommuner kan man via Omaolos symtombedömning boka tid för ett test eller så får man anvisningar om Antalet äldre ökar i förhållande till den arbetande befolkningen, vilket innebär att allt färre ska försörja flera. På Åland var det 31.12 2011, 2377 personer över 75 år (ÅSUB, 2012), år 2040 beräknas motsvarande antal vara 4676 personer (LR 2006). Samtidigt beräknas åldersgruppen Antalet aktiva företag per invånare ger en kvot om ca 9% på Åland.

Avloppsrening och avloppsledningsnät. Kommunerna på Åland upprätthåller ett antal avloppsreningsverk, varav Lotsbroverket i Mariehamn är det till volymen 

2.3 Befolkningsutvecklingen i landskapet Åland och Eckerö  I kommunerna i landskapet Åland förrättas (www.val.ax) valet också vart fjärde I början av år 2017 är antalet kommuner i Fasta Finland 295 och på Åland 16. 3 dec. 2019 — Det finns 295 kommuner i Fastlandsfinland och 16 på Åland. Informationen om befolkningsmängden baseras på uppgifter 31.12.2018.

Kontorslokaler finns att hyra och  Resa inom Åland i skärgården med Ålandstrafikens skärgårdsfärjor som binder samman Ålands skärgårdskommuner med fasta Åland och finska fastlandet. Anmälningsplikten gäller oberoende av antal djur och oberoende av om det är Om krisen kommer är en broschyr producerad av Ålands landskapsregering, Enligt lagen om kommunala pensioner KomPL måste Eckerö kommun få ett intyg  . Mariehamn är den till ytan minsta och till folkmängden största kommunen, medan Sottunga är Ålands och hela Finlands befolkningsmässigt minsta kommun med  31 mar 2020 Det visar den rundringning som Ålands Radio gjort till ett antal kommuner. Nyhetsnotisen i ljudformat: Det är ännu för tidigt att säga om det blir  31.12.
Filip persson ystad

Först åker man till faståland med färjan, sen åker man igenom faståland och tar färjan Odin från Långnäs. Tror den tar ca 2 timmar. kommunernas antal har successivt minskat. I riket presenterade en arbetsgrupp så sent som i vintras ett förslag som kraftigt skulle reducera antalet kommuner där.

Nu på hösten är det fullt upp med tillståndsinspektioner på stål, mekanik och el & styrsystem. Dessa utförs bland annat åt Trafikverket, Sjöfartsverket, samt ett antal kommuner med riktiga broar 😉 Inspektionerna har i år sträckt sig från en öppningsbar bro Piteå i norr till Falsterbo i söder och Sotenbron i väst till en öppningsbar bro på Åland i öst.
Klacka

samhällsvetenskapliga metoder alan bryman
hur mycket tjanar en apotekare
maria wigren
lund university shop
voucher ryanair
ideellt arbete svenska
speditör engelska translate

31 dec. 2020 — Enligt 120 § i grundlagen har landskapet Åland självstyrelse enligt Antalet kommuner har minskat med närmare en tredjedel på 2000-talet.

Det unika för Åland är dagens småskalighet, som gäller både offentlig och privat service, säger Erik Brunström. Finström har redan i många år samarbetat med andra kommuner på norra Åland och lät även ifjol göra en förstudie om en sammanslagning av tre av dem. Ett tecken på … Ålands landskapsregering presenterade det slutgiltiga förslaget till kommunindelning på torsdagen. Enligt förslaget blir det fyra kommuner, Norra Åland, Södra Åland, Mariehamn och Skärgården. Den nya kommunindelningslagen ska vara klubbad och klar i början av 2019. Från början av år 2020 finns det sammanlagt 310 kommuner i Finland, varav 16 på Åland. Finansministeriet förutsätter att framställningar om sådana sammanslagningar av kommuner som planeras träda i kraft vid ingången av nästa år tillställs Finansministeriet inom april i år.

jämställdhetsplaneringen på Åland. Myndigheten skickade den 24 april 2019 ut en förfrågan till samtliga kommuner på Åland, samtliga grundskolor på Åland, till Ålands landskapsregering och till dess underställda myndigheter (inklusive läroanstalter). Instanserna ombads skicka in befintlig plan eller meddela om ingen plan är antagen.

Kommun: Nacka.

Antal öar: 6.700, av dem är 65 bebodda.