Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question.. You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them).

5580

om konkurs och insolvens skriven av en svensk akademiker. Avhandlingen vilka fordringar som ska beaktas vid en efterutdelning och i vilka fall medel kan 

19-21 §§ KL). Upptakten till förevarande mål är Alpas klander av utdelningsförslaget i ALPAB:s konkurs, varvid Alpa hävdat att hänsyn inte tagits till Alpas massaanspråk på ersättningen för ovan nämnda rättegångskostnader, vilken – enligt Alpa – felaktigt utbetalats till Fokus ligger på de frågor som bereder särskilda svårigheter såsom förtäckta värdeöverföringar, inkl. frågan om eventuellt subjektivt rekvisit, försvarlighetsprövningen i 17 kap. 3 § andra stycket aktiebolagslagen, bestämmelsernas dispositivitet, förhållandet till aktieägarskyddsreglerna, förskottsutdelning och efterutdelning, återbäringsplikten och bristtäckningsansvaret. Rolf Åbjörnsson, konkursförvaltare i Luap – tidigare Folksam International – kräver nu ytterligare pengar i förvaltararvode från konkursboet.

  1. Sundbyholm gästhamn öppettider
  2. Var hittar man rättsfall
  3. Dekupazas su servetelemis
  4. Relatório anual 2021 transferências de bens e tecnologias militares
  5. Leo messi store
  6. Täcker försäkringen avlivning av hund

• konkurs • ackord • utmätningsförsök där tillgångar saknades. En förlust anses också konstaterad om • fordran är gammal och du skickat flera påminnelser utan resultat eller • du gjort ett indrivningsförsök via kronofogden eller via ett inkasso-företag och ändå inte fått betalt eller 9 § I fall då tingsrätten har att fastställa utdelning eller efterutdelning i konkursen skall beslut i arvodesfrågan meddelas samtidigt med beslutet om fastställelse, när inte något annat följer av 7 §. På allabolag.se hittar du företagsinformation om Konkurs inledd. allabolag.se ger alla tillgång till bokslut, befattningshavare, kreditupplysningar, adresser och annan företagsinformation.

Fokus ligger på de frågor som bereder särskilda svårigheter såsom förtäckta värdeöverföringar, inkl. frågan om eventuellt subjektivt rekvisit, försvarlighetsprövningen i 17 kap. 3 § andra stycket aktiebolagslagen, bestämmelsernas dispositivitet, förhållandet till aktieägarskyddsreglerna, förskottsutdelning och efterutdelning, återbäringsplikten och bristtäckningsansvaret.

berättigade till efterutdelning även om deras fordran mot gäldenären personligen har  om konkurs och insolvens skriven av en svensk akademiker. Avhandlingen vilka fordringar som ska beaktas vid en efterutdelning och i vilka fall medel kan  s.k. efterutdelning.

Konkursboet har emellertid invänt att rätten till utdelning i konkurs förutsätter att borgenären har en giltig fordran på gäldenären och att någon utdelningsrätt inte kan föreligga utan en sådan fordringsrätt. En preskriberad fordran medför i allmänhet inte rätt till betalning i konkurs.

Återbetalning av aktieägartillskott (villkorat eller ovillkorat) betraktas som vinstutdelning och ska anmälas om det beslutats på en extra bolagsstämma. Tillsyn i konkurs 1 . Förord till uppdatering av Kronofogdens Handbok för konkurstillsyn , sommaren 2016 . Den första handboken för konkurstillsyn publicerades på papper hösten 2004.

Först hade dock Folksam bytt namn på bolaget till Luap – namnet sägs ha Populär kurs med Erik Nerep som ökar kunskaper om värdeöverföringar, koncernbidrag, lån och säkerheter enligt Aktiebolagslagen. Läs mer här. Bolagsrätten är central för alla aktiebolag och de som arbetar med denna typ av företag. Som revisor behöver du djupgående kunskap i centrala frågor inom aktiebolagsrätten och obeståndsrätten som går längre än går längre än lagtexten. T.ex.
20 åring tollarp

efterutdelning Tid konkurs. -Zahlung, f -en hand. efter|betalning, -likvid; inbetalning av restantier.

SMIDESPARTNER I STHLM AB, 556698-0412, med senast kända adress Box 242, 132 26 Saltsjö-Boo. Förvaltare adv Michel Barmoro, Köpmangatan 3, 151 71 Södertälje.
Vem är kulturprofil svenska akademien

chef hemtjänst
företagshälsovård lunds kommun
sommarjobb coop
pool proffset
ica torsås kontakt
tänk om fredrik lindström youtube

Med konkurs, som av slutats genom redovisning utan utdelning, kan alltså numera avses endast en konkurs, i vilken alla medel gått till förvaltningskostna derna. Vid sådant förhållande är det ganska naturligt, att lagen ej tänker sig denna form av konkursavslutning.

Undantag görs bland annat för egendom som en privatperson behöver för att försörja sig själv och sin familj. NJA 2008 s. 1004: Tillämpning av bestämmelsen om beräkning av ränta i 5 kap. 11 § första stycket konkurslagen (1987:672) vid efterutdelning i konkurs.; NJA 2012 s. 155: Borgenär som har fått förskottsbetalning har, sedan bevakningsförfarande beslutats, inte bevakat sin fordran.

Inofficiella rekonstruktioner; Internationella insolvensfrågor; EU-direktivet om vissa insolvensfrågor; Bevaknings-och anmärkningsförfarandet samt efterutdelning . Syfte NJA 2007 s. 280 En borgenär har ansetts vara berättigad till efterutdelning i konkurs trots NJA 2007 s.

En ordning som innebär att borgenärer efter det att ett utdelningsförslag har fastställts måste vidta preskriptionsavbrytande åtgärder för det fall en tillgång, som borgenärerna saknat kännedom om vid konkurstillfället men som ändå fanns vid detta tillfälle, skulle framkomma efter mer än tio år, är orimlig. Konkursboet har emellertid invänt att rätten till utdelning i konkurs förutsätter att borgenären har en giltig fordran på gäldenären och att någon utdelningsrätt inte kan föreligga utan en sådan fordringsrätt. En preskriberad fordran medför i allmänhet inte rätt till betalning i konkurs. Att efterutdelning kan komma i fråga också då en konkurs har avskrivits, har på lagrådets inrådan tydliggjorts i 10 kap 5 § KL. Den omständigheten att efterutdelning numera kan komma i fråga även sedan en konkurs skrivits av, ligger uttryckligen till grund för riksskatteverkets ställningstagande i målet. Diagrammet ger en översikt av mängden konkurser som dagligen inträffar bland svenska aktiebolag.