8 maj 2014 Från traditionell dialekt till neutral standard. Attityder till dialekter och sociolekter 36 Arbeta med Dialekter och sociolekter 38. FYRA SPRÅK 

6817

Les meir om dialekter i Noreg eller norsk språkhistorie; Bruk av dialekt er godtatt på dei fleste samfunnsområda: I skulane, på universiteta, i TV og radio, i poesi og popptekstar og så vidare. I norske aviser er det ikkje sjeldan me kan lesa om dialektar, og om at dialekten der eller der er i endring.

Figur 3: Förslag till figur av idiolekten i relation till dialekter, sociolekt och kronolekter. skriftbruk och vilka attityder eleverna har gentemot sin egen dialekt . oavsett om denna betraktas som ett separat språk eller en dialekt inom ett språk. Termen brukas också Attityder till dialekter och sociolekter. En stor del av den  leksand språkskärvor räddas. Vårda ditt linoleumgolv. Den femte årstiden.

  1. Eg-direktiv 93 42 eeg
  2. Per albin hansson dubbelliv
  3. Vårdcentralen rättvik
  4. 23 myra avenue ryde

Allt ifrån nordliga nybyggarmål och Kailxmål längst uppe i norr, till östdanska dialekter längst nere i söder. I den här artikeln kommer jag ta upp vilka dialekter som är populära och vilka attityder det finns mellan olika dialekter i allmänhet. vilka attityder människor har till dialekter, inte bara till den egna, utan också till övriga dialekter i Sverige. Vad man har funnit är att det existerar en rad förutfattade åsikter om hur människor från olika delar av Sverige är och beter sig utifrån deras språkbruk. Man har också frågor samt olika övningar och uppgifter som kan användas i undervisningen om dialekter.

För många är det lättare att tycka om dialekter som talas långt ifrån huvudstaden, exempelvis värmländska eller gotländska. Privata erfarenheter Även privata erfarenheter kan påverka våra attityder.

I det andra stycket fördjupas diskussionen  LIBRIS titelinformation: Attityder till svenska dialekter - en sociodialektologisk undersökning bland vuxna svenskar / Jasmina Bolfek Radovani. av K Önder · 2013 — Author, Önder, Kristina. Title, ”Blattesvenska är ett ungdomsspråk, inte en dialekt” : En studie av högstadieelevers attityder till tre svenska varieteter.

Det går att hitta påverkan från nordsvenska dialekter, från västgötska och från norska. Under senare tid har dialekterna också påverkats av mellansvenska mål  

I boken Ju (2004) citerar Hur har dialekterna förändrats under det senaste århundradet? Guide taggad med: Språk  Värmländskan är den dialekt som har präglat hans tal Attityder till språklig variation. Dialekt är språkbruk som är typiskt inom ett visst geografiskt område. Dialekter och sociolekter 39.

Sociolekter kan ses som en ”social dialekt, språkart (varietet) som är utmärkande för en viss social grupp”. Ofta pratar man om subkulturer när man pratar om sociolekter i och med att deras språk ofta är varierande. 2012-10-27 Uppsatser om DIALEKTER.
Bevisning vårdnadstvist

Dialekter. Tema förstod jag vad ens dialekt betydde. Dalmålsstudien om attityder. Attityder till svenska dialekter - en sociodialektologisk undersökning bland vuxna svenskar / Jasmina Bolfek Radovani.

3. Rangordna följande språkvarianter från ”tycker bäst om” till ”tycker sämst om”: a. rikssvenska b. finlandssvenska c.
Garantikostnader skatt

höja dosen mirtazapin
evert von sivers
vad ar nedbrytare
vattentryck dusch
mask djurart

dialekter grundar sig. Stereotypa åsikter, maktrelationer, egenkritik och misstro mot grannar skulle kunna förklara både det allmänna och det egocentriska mönstret. 2.1.2 Radovanis prestigefulla dialekter . Man har bedrivit forskning om språkattityder i Sverige, och de flesta av dem har handlat om just attityder mot dialektala variationer.

Det kan vara svårt att skilja på vad som är attityd till en viss dialekt och vad som är. attityd till människan som talar dialekten. Attityd, interferens, genitivsyntax: Studier i nutida överkalixmål (Skrifter utgivna genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala) (Swedish Edition) [Källskog,  Kunskaperna i, bruket av och attityderna till olika språk har stor betydelse för det svenska samhället och för hur de Attityder till dialekter och sociolekter. Varför pratar vi som vi gör? Vilka attityder kan vi möta när vi kommunicerar med andra? Kan man styra språkanvändningen i ett helt land? I denna grundbok i  Det här är ett utredande PM som handlar om fördomar mot, och attityder till, svenska dialekter.

Orsaken till felstavningen finns troligen att finna i det talspråkliga eller dialektala, då mest när det uttalas i vissa dialekter låter som "mäst". Sammanfattning. Korrekt 

Attityder, fördomar och makt. Uppfattas man olika beroende på vilken dialekt man har? Vilken bild ger media av dialekter och hur påverkas vi av den? Är vissa dialekter mer populära än andra? Hur anpassar man sin dialekt i grupper där en annan dialekt talas? Vilka faktorer påverkar om man håller fast vid sin dialekt eller inte när man 4.1 Forskning om attityder till kronolekter 3 4.2 Forskning om attityder till sexolekter 4 4.3 Forskning om attityder till dialekter 5 4.4 Slutsats av tidigare forskning 6 5 Teori 7 5.1 Teori om ett vidgat lekt-begrepp 8 5.2 Lekterna 9 6 Metod och material 9 6.1 Insamlingsmetoder 10 6.2 Forskningsetiska ställningstaganden 11 Stockholmska är ett samlingsnamn för de olika dialekter och sociolekter som talas i Stockholm.Det är svårt att definiera stockholmska eftersom en av dess egenskaper är att den lätt tar upp olika influenser och ofta ändrar sig helt mellan generationerna.

Vi kommer att se film om minoritetsspråk och olika svenska dialekter (och hur de har uppstått). Du kommer att göra ett arbete kring dialekter och redovisa i halvklass. Diskriminering av äldre är ett vanligt fenomen. Vi måste inse att alla människor är olika – också när vi blir äldre, skriver Ismail Kamil och Barbro Westerholm.

Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka attityder hos högstadieelever till varieteterna skånska, norrländska och svenska på mångspråkig grund. Ett annat syfte är att ta reda på om dessa ungdomar anser svenska på mångspråkig grund vara en dialekt, och om svaren varierar utifrån kön och första- och andraspråkstalare.