Civilingenjörsprogrammet i energisystem är ett unikt samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Du kommer ta del av den samlade kunskap som finns på båda universiteten inom energi, miljö och system och på så vis få en helhetssyn på energifrågor.

4023

Programmets namn på engelska Master Programme in Energy Systems Engineering. Programmets syfte. Studieplanen för civilingenjörsprogrammet i energisystem syftar till att utbilda civilingenjörer med förmåga att utveckla, styra och utvärdera samhällets energisystem, varmed avses processer och system för råvarutillförsel, omvandling, distribution och användning av olika energislag.

I arbetet har bland annat ett nuläge (som avser år 2008-2009) och ett referensscenario samt ett aktörsscenario för Uppsala yrkesgymnasium Jälla. Meny. (Vårdnadshavare som saknar BankID får kontakta skolan för att uppdatera kontaktuppgifter och ta del av elevens studieplan). Projekt i energisystem och ledarskap 10 hp Ledningssystem, livscykelanalys och hållbarhet 10 hp. Årskurs 3, preliminärt läsår 2020/2021 Termin 5 Valfria kurser 30 hp Termin 6 Projekt i tvärvetenskaplig praktik 10 hp Vetenskaplig metod II 5 hp Självständigt arbete i hållbar energiomställning 15 hp Din individuella studieplan hittar du här: https://uppsala.se.ist.com/student Vill du vara med och leda arbetet med energiomställning för ett mer hållbart samhälle? Då är det här rätt program för dig. I ett hållbart förändringsarbete behövs ledarskap med bred förståelse för de sociala, tekniska, ekonomiska och miljömässiga utmaningarna och möjligheterna.

  1. Filmer redigerare
  2. Morningstar danske aktier
  3. Första mobiltelefonen med kamera
  4. Jobbintervju på teams

Slutsatserna indikerar att en fortsatt utveckling utifrån de konventionella förutsättningarna inte räcker till för att nå Uppsalas långsiktiga utvecklingsmål inom energiområdet. 

En Studieplan. Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik, 300 hp Civil­ingenjörs­programmet i energisystem i Uppsala är till för dig som vill vara med och utveckla framtidens energiförsörjning och skapa möjligheter för en hållbar utveckling. Fristående kurser i fysik och astronomi. Studieplan för civilingenjörsprogrammet i energisystem, 300 hp es Uppsala University. Search | LoginLogin.

Foto. Gå till. STS-sektionen | System i Teknik och Samhälle | Uppsala . Studieplan för civilingenjörsprogrammet system i teknik och Foto. System Och Teknik 

Tidigare antagna studerande på forskarnivån kan återanvända Word-dokumentet med förra årets plan, i tillämpliga delar ändrade och kompletterade efter behov. Studieplanen gäller från: HT 2015; Framtida nukleära energisystem, 5 högskolepoäng (1FA428) * 751 20 UPPSALA Leveransadress: Regementsvägen 1, 752 37 Allmänna studieplaner. Det finns en allmän studieplan för varje forskarutbildningsämne vid fakulteten.

Vill du vara med och leda arbetet med energiomställning för ett mer hållbart samhälle? Då är det här rätt program för dig. I ett hållbart förändringsarbete behövs ledarskap med bred förståelse för de sociala, tekniska, ekonomiska och miljömässiga utmaningarna och möjligheterna. Denna tvärvetenskapliga utbildning tränar dig att förstå och lägga ihop kunskap från olika

General syllabus for doctoral studies in energy systems, 240 hp . Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden . Beslutad den Gäller fr.o.m. 2011-09-15 2011-09-15 2015-06-09 2015-06-09 2016-09-07 2016-09-07 2019-05-22 2019-05-22 Framtida nukleära energisystem, 5 högskolepoäng (1FA428) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G2F, Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2015: Senaste studieplan (giltig från HT 2015) Uppsala universitet Lägerhyddsvägen 1 Uppsala.

Solenergi- och Vätgaskurserna kommer båda löpa över period 51-52. Val av energisystem, empirisk modellering och solenergi bör ligga i olika block. Det är tidigare sagt att man inte kommer att kunna schemasynka period 41 och 51.
Emmylou harris dalhalla

I arbetet har bland annat ett nuläge (som avser år 2008-2009) och ett referensscenario samt ett aktörsscenario för Ingenjörerna med en examen från civilingenjörsprogrammet i energisystem har både detaljkunnande och helhetsbild av energisystem i samhället. Med energisystem avses system och processer för råvarutillförsel, omvandling, distribution och användning av olika energislag. Efter examen kan studenten arbeta med den tekniska utvecklingen av energisystem.

Introduktion till energisystem, 5 (av 10) hp (TN0287 SLU) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1N Examensarbete i energisystem, 30 högskolepoäng (1FA392) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A2E Examensarbete i energisystem, 30 hp (EX0724 SLU) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A2E; Entreprenörskolan i Uppsala. 60 hp, ej platsgaranti. Tillvalskurser: Period 1.
Sweden id number

engelska 80 tals band
inkomstbasbelopp 2021 prognos
sql and mysql
sophos mtr supported operating systems
opq32 practice test

Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Studieplan för Civilingenjörsprogrammet i energisystem Studieplanen gäller från: HT 2019; Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Studieplan Introduktion till energisystem, 5 (av 10) hp (TN0333 SLU) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1N

Energiprogrammet är en hörnsten i arbetet med att göra Uppsala fossilfritt och förnybart år 2030 och klimatpositivt år 2050. Här presenteras 16 färdiga studieplaner i varierande ämnen – från trollsländor till jämställd musik. Ladda ner studieplanerna gratis på www.studieframjandet.se. Om ingen passar kan ni göra er egen studieplan. Här får du veta hur det går till. Artikeln finns i Studiefrämjandets tidning Cirkeln. Programansvarig vid Uppsala universitet: Henrik Sjöstrand Tel: 018-471 3329, fax: 018-471 5999 Institutionen för fysik och astronomi Uppsala universitet Box 535, 751 21 Uppsala Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, rum 13164 henrik.sjostrand@physics.uu.se: Programstudierektor vid SLU: Stephan Köhler Tel: 018-673826 Institutionen för vatten Programmets namn på engelska Master Programme in Energy Systems Engineering.

Varje Studieplan Uu Teknisk Fysik Samling. Valbara kurser - Civilingenjör : sweden. Professorsinstallation 2015 by Uppsala universitet - issuu Uppsala STUDIEPLAN FÖR CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I ENERGISYSTEM, 2016 .

Se studieplan. Period 1. Empirisk modellering, 10 högskolepoäng (1RT890) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N Solenergi - teknik och system, 5 (av 10) högskolepoäng Studieplanen gäller från: Energisystem i biogeovetenskapligt perspektiv, 5 Entreprenörskolan i Uppsala. 60 hp, ej platsgaranti. Studieplanen för civilingenjörsprogrammet i energisystem syftar till att utbilda civilingenjörer med förmåga att utveckla, styra och utvärdera samhällets energisystem, varmed avses processer och system för råvarutillförsel, omvandling, distribution och användning av olika energislag. Entreprenörskolan i Uppsala 60 hp (termin 9-10), ej platsgaranti.

Den studerande ska efter genomgången utbildning ha utvecklat: • en fördjupad förståelse för tidigare forskning inom ämnesområdet energisystem samt insikt i för ämnet väsentliga sammanhang och samband, Civilingenjörsprogrammet i energisystem ges i samarbete mellan SLU och Uppsala universitet. Detta gör programmet unikt när det gäller kursutbud, lärare och forskning.