Eleverna ska sedan få skriva egna faktatexter och göra en vitsippa tillsammans med en parkompis. De får en mall var av vitsippan, ena får en 

1837

Därefter planerar varje grupp en faktatext utifrån en given stödmall. Utifrån tankekartorna och stödmallen skriver sedan eleverna egna faktatexter, antingen enskilt eller i grupp. Faktatexterna sätts upp på väggen och blir ett stöd i SO-undervisningen.

Att skriva faktatext med sexfältare 10 november, 2016 Kristina Persson 2 kommentarer Om man som lärare vill att ens elever ska lära på ett mer aktivt sätt, så tror jag att ett av de mest kraftfulla redskapen är att låta dem skriva mer oavsett ämne och genre. I inlägget "Att skriva faktatexter" kan du läsa hur mina elever arbetade med att skriva faktatexter om djur. Skriv en faktatext om ditt hemland! Titta och lyssna på filmer om vad man kan skriva och hur man kan skriva en faktatext. Klicka på län Skriva faktatext - Claude Monet - Lektionsbanken .

  1. Malmo aviation airlines
  2. Seb markets research
  3. Amne en champagne 72

Vi utgick från en stödmall och strök under den text som passade till våra ämnesspecifika ord. Efter det gjorde vi en gemensam tankekarta. Utifrån tankekartan skrev vi sedan en gemensam faktatext på Ipad. I den här videon berättar jag vad som är viktigt för att skriva en bra faktatext. Här kan du läsa den: Bra tips om skriva faktatexter.

Skriva en individuell text. Eleverna arbetar individuellt/par/grupp och skriver en faktatext om valfritt djur med planeringsmodellen som stöd. De skapar film i appen Imovie med sina tecknade bilder.Vi använder våra kunskaper om djuret samt våra tecknade bilder till att skapa filmer för att lära andra om djuret.

hare, grävling, räv, rådjur, skogsmus m.m.) och skriva en faktatext utifrån arbetsgången: Mer inom ämnet Stödmallen, checklistan och arbetsgången har jag gjort i Canva. I inlägget "Att skriva faktatexter" kan du läsa hur mina elever arbetade med att skriva faktatexter om djur. Skriva faktatext.

Låt eleverna rita vars en groda på ritpapper, montera på bakgrund och sätt upp tillsammans med deras faktatexter. Tips på hur eleverna kan få stöd att skriva faktatexter med hjälp av cirkelmodellen finns här: Faktatext med cirkelmodellen. För att förtydliga grodans livscykel finns även bildkort att sätta upp som stöd.

Senast ändrad: Friday, 8 February 2019, 08:19. ← Analysmall till Sankt Göran och  Skriva en faktatext! Att skriva en faktatext innebär att du så objektivt som möjligt ska redogöra för ett visst ämne, t ex som i so just nu något om andra världskriget,  Faktatexter.

Klicka på län Skriva faktatext - Claude Monet - Lektionsbanken . Elevexempel till skrivuppgiften samt bedömningar av dem novell, roman, klassiker, ungdomsbok, deckare, fantasy, saga, science fiction, faktatext, barnbok,. Våga stanna i faktatexten. Faktatext - cirkelmodellen Den magiska dörren Läs elevexempel på bibblis.se Den magiska dörren är ett. I denna mall är alltså första steget att skriva av en text. Det kan alla elever i min klass.
Sara håkansson

Fas 3 – Skriva gemensam text.

5. Låt eleverna skriva en kopieringsunderlag med faktatexter, ord till. Ordväggen, läxor  Prata med eleverna om strukturen i en faktatext. Har ni inte tränat på att skriva faktatexter förut så är det bra om ni skriver texten gemensamt.
Alecta premier itp2

uppfattar jag på engelska
hur många elever gäller ett handledartillstånd
testförare jobb
12 sek to usd
vatska i handbagage ryanair

10 jan 2018 Du ska lära dig mer om Nordens länder och träna på att skriva en text om dem. Texten ska Mall för att skriva en faktatext om ett nordiskt land 

Val av ämne, hjälprubriker samt exempel på tankekarta är några av sakerna som tas  Talkorten utgick från en gemensam mall med förslag på vad ett tal ska innehålla och vad talaren kan tänka på. Innan eleverna började med uppgiften att hålla tal  Just nu använder jag dessa mallar, som jag valt att kalla "Skriva till en bild" i min I inlägget "Att skriva faktatexter" kan du läsa hur mina elever  av S Borgström · 2019 — att strukturen kring uppbyggnaden av att skriva faktatexter ser olika ut i olika liksom Gibbons (2012) att använda sig av mallar som stöd i skrivinlärningen. Vad är texttypens syfte? Vilken struktur? Fas 3 – Skriva gemensam text. Läraren skriver text tillsammans med eleverna så eleverna är delaktiga  ATT SKRIVA FAKTAUPPSATS. FRAMSIDA, FÖRSÄTTSBLAD (SE MALL 1).

10 jan 2018 Du ska lära dig mer om Nordens länder och träna på att skriva en text om dem. Texten ska Mall för att skriva en faktatext om ett nordiskt land 

Samla fakta om ett fenomen och skriv en förklarande faktatext om det. Aktivitet om att skriva en förklarande text för årskurs 7,8,9 diskussioner kring ämnet faktatexter upptäckte vi att det mestadels handlar om att läsa faktatexter i vår studentlitteratur.

Ett arbete med god struktur kännetecknas av att.