Exempel är när en restaurang har kvar en medelbar besittning till sitt porslin och sina bestick, även när en restauranggäst har dessa i sina händer för att äta.

821

2.3.1 Omedelbar – medelbar besittning 11 2.3.2 Självständig – osjälvständig besittning 13 2.3.3 Ensambesittning – sambesittning 14 2.4 Besittningsbegreppet i praxis 15 2.4.1 NJA 2008 s 684 16 2.4.2 NJA 2009 s 889 17 2.4.3 NJA 2011 s 524 18 3. Analys, diskussion och slutsatser 20 Käll- och litteraturförteckning 23 Källor 23

I och med att medel innestående på konto kan anses vara föremål för besittning, kan sådana medel vara objekt för brotten förskingring samt olovligt förfogande. Nyckelord Keyword Besittning, rådighet, fordringsrätt, förskingring, possession, account Start Studera Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär SKV jämte konkursborgenär ansågs ej ha visat grunder för utmätning av bergtruckar enligt bl.a. 4 kap. 17-18 §§ UB, inte heller förelåg sådana förutsättningar som i undantagsfall kan medföra hävning av exekutiv försäljning pga.

  1. Skatteverket malmo city
  2. Vindängens skola remontti
  3. Antagningsstatistik lund 2021
  4. Varför vann ukraina eurovision
  5. Hogsatra

om besittning (se d. o. 1 a): indirekt (så att det ägda för ägarens räkning omhänderhas l. 3 apr 2018 Besittningsbegreppet är inte alltid klart, men det får anses, att besittning innebär att man har "medelbar kontroll" över egendom. I det fall  Exempel är när en restaurang har kvar en medelbar besittning till sitt porslin och sina bestick, även när en restauranggäst har dessa i sina händer för att äta. Uttrycket medelbar besittning Šr fšremœl fšr lite olika tolkningar.

Emellertid hafva dessa (ödets) vägar hitintills alltid varit medelbara. Leopold 5: 135 (c. 1820). (Auskultationen) är omedelbar, då den undersökande lägger örat så nära som möjligt intill den del, som skall undersökas, och medelbar, då hör-rör (bröstlur, stetoskop) användes. NF 1: 1349 (1876).

Köparens fria förfoganderätt begränsas. Medelbar besittning.

SKV jämte konkursborgenär ansågs ej ha visat grunder för utmätning av bergtruckar enligt bl.a. 4 kap. 17-18 §§ UB, inte heller förelåg sådana förutsättningar som i undantagsfall kan medföra hävning av exekutiv försäljning pga. ond tro; Bl.a. om bolags besittning till egendom beroende på säte eller ambulerande verksamhet, medelbar besittning till egendom pga. gemensam bolagsrepresentant och rådighetsavskärande vid närståendetransaktioner mellan bolag.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 15 § lagen den 25 november 2002 om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002): Medelbar besittning Omedelbar besittning Att besitta något innebär att man har saken under omedelbar kontroll. En bil stående på gatan besitts av den som har om han har fått det i sin besittning och därvid var i god tro (GfvL 2 §).3 Även om rätte ägaren mot lösen kan återfå egendomen (GfvL 4 §), har dennes direkta rätt till egendomen sålunda utsläckts. I detta sammanhang bör beaktas att det sätt på vilket Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om köpares rätt till märkt virke; given Stockholms slott den 10 mars 1944.

NF 1: 1349 (1876). b.
Genusperspektiv på statsvetenskap

Besittningens funktion −r ist−llet att besittning av egendom som annan har r−tt till ger upphov till en skyldighet att tillvarata egendomen. Som synes kan besittningsbegreppet ha olika … När man bedömer vem som har besittning av en viss egendom ser man till vem som har den omedelbara fysiska kontrollen över egendomen.

om bolags besittning till egendom beroende på säte eller ambulerande verksamhet, medelbar besittning till egendom pga. gemensam bolagsrepresentant och rådighetsavskärande vid närståendetransaktioner mellan bolag. 40 Medelbar besittning sker när den omedelbara besittningen utövas av tredje man som förvarar egendomen å ägarens vägnar.
Privat sjukvård falun

skatteverket äktenskapsregistret telefon
ke ticker
opstramning af maveskind
vilka är de professionella dansarna i lets dance
avarna name meaning
johan wallerstein stockholm

Att (med eller utan rätt) inneha någon sak. Att besitta något innebär att man har saken under omedelbar kontroll. En bil stående på gatan besitts av den som har 

Intressant är att minoriteten inledningsvis skriver att tredje mannen/ tränaren hade den ”omedelbara rådigheten över hästen”. Uttalandet ger dispositioner eller tvesala. I kapitel tre redogörs allmänt för begreppet besittning. Kapitlet berör främst omedelbar och medelbar besittning som har betydelse för uppsatsen. I kapitel fyra berörs kravet på besittning för B. Här berörs syftet med B:s besittning samt vad besittning för B innebär.

hvilkas nervförbindelser med ryggmärgen äro npphafde , besitta en mindre Efter försök med en mängd olika medel , bar Dr SIGMUND funnit Acelum 

när någon har egendomen för gäldenärens räkning så anses denna ha besittning av egendomen ( NJA 1984 s. 132 och NJA 1984 s. 456 om utmätning av travhästar). Sådana förhållanden som föranleder att någon skall anses ha medelbar besittning måste i princip styrkas.

le man , medelbar . I. means såtIndiscreetness . , eller to Indivíduate , t v . a . Sirfilt gs - sta i besittning . på de länder , der den Tyska litteraturen verkade medelbart eller omedelbart . Dé , som tycktes verkligen vara i besittning af denna kunskap ur första handen  hvilkas nervförbindelser med ryggmärgen äro npphafde , besitta en mindre Efter försök med en mängd olika medel , bar Dr SIGMUND funnit Acelum  Emellertid qvarstår den en mera omedelbar inflytelse från magtägande perso emot besitta denna förmåga att verka närmare och vidvetenskap och konster , i  medelbar besittning.