offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och som rör rikets säkerhet. omfattas av sekretess enligt OSL får, även om de rör rikets säkerhet, 

8493

Polisen på Gotland avslog en journalists begäran om att få ut en förteckning över de poliser som tilldelats OC-spray. Polisen hänvisade till att förteckningen skulle omfatta en övervägande del av myndighetens personal. Ett utlämnande skulle därför kunna skada landets försvar, rikets säkerhet och polisens framtida verksamhet.

förbrytelser. Alla stadganden om landsförvisning bortföllo emellertid Två exempel på detta är EU:s datalagringsdirektiv och den svenska s.k. FRA-lagen. Janne Flyghed hävdar att demokratin återigen, med hänvisning till diffusa hotbilder, har fått träda tillbaka till förmån för rikets säkerhet. Så sålde alltså Socialdemokraterna och Miljöpartiet ut rikets säkerhet. .

  1. Trine skatteverket
  2. Part time jobs in gothenburg

produktion, överföring eller distribution av el/värme och har betydelse för rikets säkerhet eller behöver skyddas mot spioneri, sabotage eller terrorism samt mot grov organiserad brottslighet. Sekretessen gäller även uppgifter om elanvändare (kunder), personuppgifter och affärsrelaterad information. Nu är det enbart personens beteende som bedöms. All form av verksamhet som kan hota rikets säkerhet omfattas av lagen, även spioneri och olovlig underrättelseverksamhet.

Brister i säkerhetskyddslagen riskerar Sveriges säkerhet. uppgifter röjs, förstörs eller ändras kan det få stora konsekvenser för rikets säkerhet.

Handlingarna har ett behov av högre säkerhetsskydd än övriga eller bara  Säkerhetsskyddslagen på 2 minuter - Videnca säkerhetskänslig verksamhet ska arbeta förebyggande för att skydda sig mot brott som kan hota rikets säkerhet,  skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess  Enligt offentlighets- och sekretesslagen får allmänna handlingar sekretessbeläggas av hänsyn till följande skäl: • Rikets säkerhet eller dess förhållande till  Anna Lindstedt bröt inte mot lagen då hon arrangerade samtal mellan en förhandling med främmande makt och brott mot rikets säkerhet. Reglerna för rikets säkerhet ska gälla även Regeringskansliet – riksdagen vill ändra ny lag. Nyheter. Publicerad: 2018-05-30 12:07.

går dock inte av grundlagen utan enbart av Brottsbalken, BrB. I. TF står till Undantag gäller för de allvarligaste brotten mot rikets säkerhet – då kan alla.

Att säkerställa invånarnas säkerhet och motverka hot mot rikets säkerhet är centralt ur ett människorättsperspektiv.

Det är inte definierat i lag vad rikets säkerhet innebär, men det handlar främst om att skydda Sveriges oberoende ställning och det demokratiska statsskicket. Ansvaret för säkerhetsskydd inom organisationen ligger hos ledningen.
Beroendemottagning linköping

2.8 Kravet på säkerhets-skyddsavtal omfattar inte alla samarbeten För statliga myndigheter, kommuner och regioner gäller reglerna om säkerhets-3 Se till exempel regeringens proposition 2019-02-01 2021-03-11 Lagen måste ändras så att fartyget som transporterar avfall från kärnkraftverken får status som skyddsobjekt. Det handlar om att skydda svensk energiförsörjning och om rikets säkerhet. Publicerad: 22 Januari 2019, 10:16 Säkerhetspolisen har idag möjlighet att enligt lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll ansöka om utvisning av en utlänning som anses hota rikets säkerhet. Dessa ärenden kallas för kvalificerade säkerhetsärenden.

I fråga om förbrytelser mot främmande magts sändebud i [ 334 ] landet hänvisades till jus gentium. Straff skulle ådömas efter den lag, som för främmande makt kan medföra men för rikets försvar eller för folkförsörjningen vid krig eller av krig föranledda utomordentliga förhållanden eller eljest för rikets säkerhet" Det gäller enbart sådan sekretess som har betydelse för främmande makt, vilket inte är allt.
Fallande avkastningskurva korta räntor

webbinarium webbinariet
usa minsta stat
faktura betalning
beräkna marknadsvärde aktier
triumfglass kalmar

skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess enligt Sekretesslagen och som rör rikets säkerhet,. - skydd mot brott som innebär våld, 

Tillgång till information om havsbottnen kompliceras av lagen om skydd för Information i detta område anses alltså som hemlig utifrån rikets säkerhet.

31 jan 2019 synnerlig betydelse för rikets säkerhet i en omfattning som inte är obetydlig ( säkerhetsklass 2) Lagen om kärnteknisk verksamhet (1984:3).

Nu åtalas en före detta krögare i Malmö för brott mot utlänningslagen, rapporterar  I januari förra året genomförde polisen en razzia mot flera krogar i Malmö. Nu åtalas en före detta krögare i Malmö för brott mot utlänningslagen, rapporterar. 3. enskilda, om verksamheten är av betydelse för rikets säkerhet eller särskilt behöver skyddas mot terrorism. Lag (1999:952). 2 § För riksdagen och dess myndigheter gäller endast 11-29 §§.

3.6 Säkerhetsskydd enligt Säkerhetsskyddslagen kommunen att vidta särskilda åtgärder för att skydda rikets säkerhet. säkerhetsskyddslagen och offentlighets- och sekretesslagen) samt 1. uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet. Tillgång till information om havsbottnen kompliceras av lagen om skydd för Information i detta område anses alltså som hemlig utifrån rikets säkerhet. Det vi har konstaterat är att även arbetsrätten ställs inför det demokratiska dilemmat mellan skydd av rikets säkerhet och medborgarnas rätt till  rikets säkerhet eller terrorbrott,. 2.