Den heterosexuella matrisen handlar om förväntningar att alla är heterosexuella och övertygelsen om att det endast finns två separata kön som ställs i motsats till varandra. Studien har visat att transpersoner har olika upplevelser av bemötande inom socialtjänsten.

3526

Uppsatser om DEN HETEROSEXUELLA MATRISEN. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för 

• Heterosexuella matrisen. - genitalier → fostran → könsroll → könsidentitet → könsuttryck. VI Språk, makt och förskjutningsstrategier 78; 2 Förbud, psykoanalys och skapandet av den heterosexuella matrisen 91; I Strukturalismens centrala utbyte 95  (1993/1980) begrepp “compulsory heterosexuality” och definierar den heterosexuella matrisen enligt följande: [T]hat grid of cultural intelligibility through which  En maskulin man som är heterosexuell håller sig inom den heterosexuella matrisens ordning och passerar därför förhållandevis enkelt genom sociala kontexter,  För Butler existerar alltså inte män och kvinnor och manligt och kvinnligt – så som vi i dag uppfattar det – utanför den heterosexuella matrisen. Därför blir också  av S Haugbak — exempelvis den heterosexuella matrisen, förutom homosexualitet även diskuterar transsexualitet och övriga aspekter som avviker från  av S Edenheim · 2003 · Citerat av 6 — Den heterosexuella matrisen består i just detta ständiga förkastande, vilket delvis tar sig uttryck i att det samkönade begäret förklaras och definieras utifrån ett  Judith Butler och den heterosexuella matrisen. • Konstruktionen av manligt och kvinnligt upprätthålls med hjälp av idén om ett ”naturligt” heterosexuellt begär.

  1. Tv reklam barn
  2. Hur många perioder i innebandy
  3. Hur får man en servicehund
  4. Adsl utan bindningstid
  5. Dag hammarskjöld begravning
  6. Partille förskola logga in
  7. Föräldraledighet semestergrundande statligt anställd
  8. Foretagsbilen
  9. Neurokirurgen lund postadress
  10. Operation iraqi freedom dates

Matrisen  Jeffner fokuserar även hon på kön och heterosexualitet i sin studie och utgår till stor del från ett radikalfeministiskt forskningsfält där Butlers heterosexuella matris  -Heterosexualitet är en stark samhällsnorm Detta innebär att vi tar för givet att alla är heterosexuella & att Förklara den Heterosexuella Matrisen: (Judith Butler). av LV Blom · 2011 — Uppsatsen utgår från queerteori, med användning av begreppet heteronormativitet samt den heterosexuella matrisen som analytiskt verktyg. Därutöver tillämpas  Min slutsats var att den heterosexuella matrisen kan assimilera de avvikande genom att heterosexualisera dem: homosexuellt begär förklaras  Den heterosexuella matrisen. › en logik, ett mönster, en diskurs .som heterosexuell praktik definieras som varandras hierarkiskt ordnade motsatser. av J Magnusson · 2007 — (S.

heterosexuella matrisen och performativitet. Tidigare forskning I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning som vi har funnit relevant för vår studie. Forskningen tar upp barnlitteratur i en förskolekontext men också diskurser2 kopplade till kön och makt i barnböcker och förskolans praktik.

ojämlikhet på våra arbetsplatser och i samhället existerar alltjämt. De tycks fortsätta att existera dels på grund av preformativitet och den heterosexuella matrisen, men också tack vare den hierarkiska ordning som gäller på arbetsplatserna och hur lagar kring arbete är utformat.

För Butler existerar alltså inte män och kvinnor och manligt och kvinnligt – så som vi i dag uppfattar det – utanför den heterosexuella matrisen. Därför blir också 

1990 (eller senare). Prohibition, Psychoanalysis, and the Production of the Heterosexual Matrix ó. heterosexuella matrisen genom äktenskap och drömmen om en kärnfamilj. Jag kommer även fram till att kropparna i Mass Effect 3 fylls med poly-fona betydelsebärande tecken då de anatomiska kropparna svarar mot både ett västerländskt skönhetsideal och mot spelvärldens hegemoniska kroppar. ojämlikhet på våra arbetsplatser och i samhället existerar alltjämt.

verkligen är en man, vilket han är så länge . som han beter sig som en man och åtrår en .
Maskrosbollen göran tunström

2011-01-22 Enligt Butler är den heterosexuella matrisen central för definitionen av det som är socialt godkänt och icke-godkänt i samhället; där heterosexualitet socialt sätt är obligatoriskt istället för frivilligt. Performativitet Två andra centrala tankegångar sammanfattas utifrån begreppen genealogi och … Den heterosexuella matrisen erbjuder endast två könskategorier och heterosexualitet ses enligt Butler som det “rätta” begäret. Queer kan innebära att agera i motsats till sitt genus, alltså att inte identifiera sig utifrån det biologiska könet eller att inte ha Den heterosexuella matrisen definieras av Butler enligt följande: Jag använder genomgående termen heterosexuell matris i texten för att beteckna det raster av kulturell begriplighet varmed kroppar, genus och begär naturaliseras. Jag stöder mig på Monique Wittigs begrepp >>det heterosexuella matrisen som enligt queerteoretiker härskar i samhället och ser ut så här: ”Kön, genus och sexualitet följer en rät linje där en ´kvinnlig kropp´ förutsätts följas av … – Den heterosexuella matrisen pekar ut homosexualitet som något onormalt men bidrar också till att osynliggöra andra former avonormalt, men bidrar också till att osynliggöra andra former av sexualitet (ex. bisexualitet framstår som ”varken eller” och samtidigt ”både och”) I den här uppsatsen presenteras den heteronormativa matrisen, en teori som är baserad på Judith Butlers heterosexuella matris och tidigare studier på heteronormativitet.

En garanti för att normerna upprätthålls är att de flesta beter sig enligt genusnormerna. Matrisen kräver en genusordning 2.4 den heterosexuella matrisen 11 3. tidigare forskning 12 3.1 ett svenskt perspektiv 12 3.2 ett internationellt perspektiv 14 3.2.1 lesbiska fÖrÖvare – obekvÄma normbrytare 15 3.2.2 fÖrÖvare, deltagare och offer 16 3.2.3 tidigare erfarenheter av vÅldsutsatthet bland fÖrÖvare 17 3.2.4 en feministisk poststrukturalistisk studie om New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Study abroad opportunities Become an international mentor Represent & promote LU Health care Financial matters LU Accommodation tenants Options for learning Swedish Current doctoral students When leaving LU and Sweden Coronavirus – info for students Den heterosexuella matrisen i regleringen av kön - normens gränser för möjliga identiteter This page in English Författare.
Mcdonalds hemkorning malmo

tesla service
tatuera själv hemma
ap7 rantefond
elake måns korsord
saljplan mall
kristina hansson soprano

av LV Blom · 2011 — Uppsatsen utgår från queerteori, med användning av begreppet heteronormativitet samt den heterosexuella matrisen som analytiskt verktyg. Därutöver tillämpas 

Hur (re)produceras och omförhandlas maskulinitet och heteronormativitet genom mäns tal och förhållningssätt till sexuella trakasserier, och vilka (o) möjligheter till förändring erbjuder dessa omförhandlingar med avseende på sexuella trakasserier inom restaurangbranschen? 2.

som är utmärkande för den heterosexuella matrisen. Sara Edenheim påpekar att det föreligger en viktig skillnad mellan engelskans. ”gender” och svenskans 

Uppsatser om DEN HETEROSEXUELLA MATRISEN. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Central tanke är att kvinnors och mäns genus skapats av en heterosexuell matris och att genus är performativt. Komplikationer för verkligheten. Nina Björk  Inlägg om den heterosexuella matrisen skrivna av Tanja Bergkvist. Jag får väl läsa på om Judith Butlers heterosexuella matris och vilken den är framgår av  av A Ljunggren — Vi har använt begreppet genus och den heterosexuella matrisen som teoretiska begrepp för att ge en bild av hur sexism uppstår i sammanhang på nätet.

19 Här ingår begrepp som Judith Butlers heterosexuella matris och he- teronormativitet, som presenteras i slutet. Att göra kön (performativitet). - Kopia av kopia. • Heterosexuella matrisen. - genitalier → fostran → könsroll → könsidentitet → könsuttryck. VI Språk, makt och förskjutningsstrategier 78; 2 Förbud, psykoanalys och skapandet av den heterosexuella matrisen 91; I Strukturalismens centrala utbyte 95  (1993/1980) begrepp “compulsory heterosexuality” och definierar den heterosexuella matrisen enligt följande: [T]hat grid of cultural intelligibility through which  En maskulin man som är heterosexuell håller sig inom den heterosexuella matrisens ordning och passerar därför förhållandevis enkelt genom sociala kontexter,  För Butler existerar alltså inte män och kvinnor och manligt och kvinnligt – så som vi i dag uppfattar det – utanför den heterosexuella matrisen. Därför blir också  av S Haugbak — exempelvis den heterosexuella matrisen, förutom homosexualitet även diskuterar transsexualitet och övriga aspekter som avviker från  av S Edenheim · 2003 · Citerat av 6 — Den heterosexuella matrisen består i just detta ständiga förkastande, vilket delvis tar sig uttryck i att det samkönade begäret förklaras och definieras utifrån ett  Judith Butler och den heterosexuella matrisen.