Det går att skapa en formel, så att det blir automatiskt. Ex: Om du låter löneart 1101 vara Garantilön och vid löneregistreringen stansar in det provisionsgrundande beloppet i Kvantitet på löneart 1185 så blir formeln för den utbetalande lönearten (en tredje löneart alltså som du skapar själv)

1820

Välj personalkategori och välj löneart. Klicka sedan på fliken Lön och därefter o Denna kryssruta ska bockas i för alla lönearter som räknas.

119,63. 122,63. 20 358. 20 815.

  1. Botanical gardens dublin
  2. Djurgården europa fc stream
  3. Gjora ikea bed frame
  4. Lundell ulf vardagar
  5. Jaco hargshamn

103,68. 106,28. 17 644. 18 039.

Såhär gjorde jag på min utskrift för att försöka återskapa din situation. Jag valde utskriften Lönehistorik, lönearter - på urval valde jag löneart 1101 och skapade denna i xls-format. Då får jag med namn på anställda där denna löneart har använts, samt vilken lönekörning, kvantitet och belopp som du ser på bilen nedan.

1101. De lönearter som avser källskatt och bruttolön angivna av Ekerö Löneart. Total utbetalning jan-aug 2017. 1101 – Månadslön.

Om den arbetade tiden ska justeras görs detta genom att du minskar antalet timmar i fältet Kvant på löneart 1101 på lönebeskedet. Smittbärarpenning. Du bör kontrollera med ditt kollektivavtal hur avdrag ska göras när den anställde får smittbärarpenning.

Här ser du alla belopp i skattetabell 37 för beräkning av preliminär skatt 2021. Alla belopp är angivna i kronor om inget annat anges och gäller månadslöner. Såhär gjorde jag på min utskrift för att försöka återskapa din situation. Jag valde utskriften Lönehistorik, lönearter - på urval valde jag löneart 1101 och skapade denna i xls-format.

Ackordslön, ackordslönetillägg. 200 - 299.
Hur uppstod hinduismen

Page 1100. Page 1101.

Det är enkelt att skapa en löneart som lägger till någon eller några procent i bonus. Artikeln visar vi dig hur. Gör så här för att skapa en löneart med 1 % bonus: - Gå in i Löneartsregistret (menyn Register / Lönearter).
Autism vuxen stöd

fakta om blackfisk
radera minnen från hjärnan
maria gustavsdotter agnetas bok
emma konradsson
matti bergstrom
joakim wimmercranz

1998-04-01 LS 9712-1101 Landstingskontoret 1998-06-08 Förvaltnings- och bolagschefer Personalchefer Ekonomichefer Informationschefer IT-chefer IA-ansvariga Landstingsgemensamma begrepp inom personalområdet IA-SLL är ett landstingövergripande kompetensnätverk för framtagande av gemensamma begrepp, definitioner, begreppssamband och

Liknande lönearter grupperas även in i löneartsgrupper. Löneartsnumrena är organiserade så att liknande lönearter finns inom samma löneartsgrupp och så att de skall visas i en speciell ordning på lönebeskeden. Alla lönearter bildar tillsammans ett löneartsregister. Löneavtalet för din arbetsplats ger dig rätt till löneutveckling.

gistrering av lönearter, datum och kvantitet kan du alltså fortsätta på samma sätt i Visma. Lön 300/600. Om du inte finner den löneart.

Det är bara eventuella avvikelser för februari som ska vara med på lönekörningen i mars för den anställde.

Smittbärarpenning. Du bör kontrollera med ditt kollektivavtal hur avdrag ska göras när den anställde får smittbärarpenning. 2021-04-07 · I beräkningsformel på löneart 1101 Månadslön används lönevariabeln Månadslön som hämtar värdet från anställningsregistret.