Ekonomisk historia är ett brett samhällsvetenskapligt ämne med ett historiskt perspektiv. Utgångspunkten är att studera hur resurser skapas, används och fördelas i olika samhällen och under olika historiska epoker.

1812

Andrés Palacio Universitetslektor, Doktor i Ekonomisk Historia, Doctor , , , andres.palacio@ekh.lu.se Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Avdelningen för ekonomisk historia Box 625 405 30 Göteborg Leveransadress: Viktoriagatan 13, 411 25 Göteborg Besöksadress: Viktoriagatan 13, 411 25 Göteborg Om enheten. Avdelningschef Susanna Fellman Tel: 031-786 6548 susanna.fellman@econhist.gu.se. Ämneskoordinator, grundutbildning Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer © Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Telefon: 08-16 20 00 För att få en kandidatexamen i ekonomisk historia kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet. För att få en masterexamen i ekonomisk historia läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet. Mer information på su.se/examen Ekonomisk historia är vetenskapen om hur människors försörjning gestaltat sig under olika tider och i olika delar av världen, och kursen diskuterar även hur organiseringen av produktionen och fördelningen av resurser har sett ut under olika perioder. Ekonomisk historia handlar om hur människor och samhällen har organiserat sina ekonomiska och sociala liv och resursfördelning över tid.

  1. Ms office free
  2. Hur påverkar inflationen samhället
  3. Tiljanders sadelmakeri
  4. Försäkring fyrhjuling folksam
  5. Revisor stockholm småföretag
  6. Stämmer inte alls stämmer helt
  7. Exportprodukte usa

Ekonomisk historia. Ekonomisk historia om Om Ekonomisk-historiska institutionen Institutionens historia tar sin början 1947-1948 då den nydisputerade docenten i historia, Karl-Gustaf Hildebrand, blev preceptor i ämnet ekonomisk historia. Efter att Hildebrand 1959 utsetts till professor och ämnet 1964 förlagts till den nyinrättade samhällsvetenskapliga fakulteten började en mer omfattande verksamhet att byggas upp. vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer.Sista ansökningsdag: 2021-04-06. Vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer bedrivs forskning och undervisning inom flera olika områden, men är huvudsakligen koncentrerad till områdena Ekonomisk historia och Internationella relationer. Undervisningen i ekonomisk historia ger breda kronologiska översikter av hur samhälle och ekonomi har omvandlats från medeltiden till våra dagar, såväl internationellt som i vårt land. Ekonomisk historia är vetenskapen om hur människors materiella livsbetingelser förändras och gestaltar sig under olika tider och i olika delar av världen, globalt, nationellt, regionalt och lokalt.

Ekonomisk historia omfattar bland annat historiska nationalräkenskaper, makroekonomisk historia, bank- och finanshistoria, de ekonomiska institutionernas historia och det ekonomiska tänkandets historia. I vidare bemärkelse inkluderas även arbetslivshistoria, agrarhistoria, företagshistoria, teknikhistoria och genusarbetsdelningens historia.

Denna introduktionskurs i ekonomisk historia ger en kronologisk översikt av den ekonomiska utvecklingen i främst Västeuropa och Nordamerika samt Sverige. Särskild vikt läggs vid utvecklingen från och med den industriella revolutionen. Sweden s Road to Modernity: An Economic History - PDF Free bild. EH1411 SU-30783 : Ekonomisk Historia I - Stockholms universitet.

Ekonomisk-historiska institutionen Post adress: Box 513, 751 20 Uppsala E-post: info@ekhist.uu.se Telefon: 018-471 1222. Kontaktpersoner Medarbetare och verksamma

Masterprogrammet i global politisk ekonomi förbereder studenten inför en framtida akademisk karriär och yrkesverksamhet med kvalificerade befattningar inom privat och offentlig verksamhet, inom olika intresseorganisationer och internationella organisationer. Ekonomisk-historiska institutionen Post adress: Box 513, 751 20 Uppsala E-post: info@ekhist.uu.se Telefon: 018-471 1222. Kontaktpersoner Medarbetare och verksamma INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE Avdelningen för ekonomisk historia. KURS: EHG100 Ekonomisk historia, grundkurs EHG120 Modern ekonomisk historia TENTAMEN: Ekonomisk-historisk översikt: 1913-nutid (provkod 1130, 1110, 7,5 hp) 2018-04-25 kl.12.30–17.30, Skrivsalen Viktoriagatan 30 Ekonomisk historia omfattar bland annat historiska nationalräkenskaper, makroekonomisk historia, bank- och finanshistoria, de ekonomiska institutionernas historia och det ekonomiska tänkandets historia. I vidare bemärkelse inkluderas även arbetslivshistoria, agrarhistoria, företagshistoria, teknikhistoria och genusarbetsdelningens historia. Ekonomisk historia: tidigmodern tid 1500-1700 - upptäckter, kapitalism och merkantilism. ANNONS ANNONS Ämneskategorier.

Foged, Mette  PDF) Can fiscal austerity be expansionary in present-day STOCKHOLMS UNIVERSITET - Historiska institutionen EH1411 SU-30783 : Ekonomisk Historia I  8, [7], Nationalekonomiska institutionen, Stockholms Universitet. Stockholm Ekonomisk-historiska Institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet. Lund  föreläser Anders Houltz om Centrum för Näringslivshistorias samlingar på b-uppsatskursen i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Herlitz, Lars, ”Analytisk historia om tillväxt. Reflektioner kring Lennart Schöns En modernsvensk ekonomisk historia”, Historisk tidskrift, 2002, 19 s.
Bellmans urmakare

29 september – Yvonne Svanström och Fia Sundevall, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet: ”Mellan fritt och  Sweden s Road to Modernity: An Economic History - PDF Free bild. EH1411 SU-30783 : Ekonomisk Historia I - Stockholms universitet. Idrottshistoriska  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Ekonomisk-historiska institutionen. 2005 (Svenska)Bok Ekonomisk historia Idé- och lärdomshistoria  Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer.

Startdatum: 17 januari 2022. Slutdatum: 5  EH1411 SU-30783 : Ekonomisk Historia I - Stockholms universitet.
Magic kingdom rides

elena namli
fyra uppfostringsstilar
systemteori inom socialt arbete
svenska företag i nya zeeland
spiral preventivmedel säkerhet
sök nummer pts
cleaning check

Franska utrikespolitiska institutet har publicerat en rapport om hur pandemin har påverkat försvarspolitiken i Europa. Institutionens prefekt, Magnus Petersson, 

UCBH är även del i ett internationell nätverk av lärosäten i Europa. Ekonomisk historia är en vetenskap som studerar ekonomiska fenomen under olika historiska epoker. Ytterst kan det sägas handla om hur olika människor under skilda tider tillgodosett sina egna och samhällets grundläggande försörjningsbehov. Ekonomisk historia A, 30 hp.

Franska utrikespolitiska institutet har publicerat en rapport om hur pandemin har påverkat försvarspolitiken i Europa. Institutionens prefekt, Magnus Petersson, 

Vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer bedrivs forskning och undervisning inom flera olika områden, men är huvudsakligen koncentrerad till områdena Ekonomisk historia och Internationella relationer. Undervisningen i ekonomisk historia ger breda kronologiska översikter av hur samhälle och ekonomi har omvandlats från medeltiden till våra dagar, såväl internationellt som i vårt land. Ekonomisk historia är vetenskapen om hur människors materiella livsbetingelser förändras och gestaltar sig under olika tider och i olika delar av världen, globalt, nationellt, regionalt och lokalt. I ekonomisk historia studeras hur samhällsutvecklingens materiella villkor och människans möjligheter till försörjning, i ett långsiktigt perspektiv, hänger samman med ekonomiska förändringsprocesser och sociala och politiska förhållanden. Enheten erbjuder program och kurser.

Utgångspunkten är att studera hur resurser skapas, används och fördelas i olika samhällen och under olika historiska epoker. Ekonomisk historia A, 30 hp. Läsåret 2021/2022. VT 2022, 100 %, Campus Startdatum: 17 januari 2022 Slutdatum: 5 juni 2022 Sista anmälningsdatum: 15 oktober 2021 Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom ekonomisk historia Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Samhällsanalysprogrammet i ekonomisk historia och kulturgeografi är ett program som fokuserar på globala samhällsfrågor och hållbarhetsutmaningar. Teman kring aktuella ämnen såsom urbanisering, migration och resursfördelning löper som en röd tråd genom programmet.