utveckling och innovation inom den maritima sektorn med . visionen: en hållbar sjöfart Svensk sjöfartsnäring har i konkreta industriprojekt inom bland annat .

352

Sjöfart. Övervakning av den marina miljön ger underlag för att bedöma och följa utvecklingen av miljöns tillstånd och de miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter. Insamlade data kommer till användning i förvaltningen av havet och de marina resurserna. Fraktfartyg, Foto: Jonas Pålsson.

Region Värmland har tillsammans med Trafikverket och flera andra myndigheter gjort flera utredningar av sjöfarten på Göta älv och Vänerstråket. De utgjorde  Stena Lines hållbarhetsstrategi är uppdelad i fem fokusområden kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling, med ambitiösa mål inom  Linda Leifsdotter hållbarhetsspecialist på Stockholm Exergi säger: en positiv utveckling för hela det här segmentet av båtfrakt, avslutar hon. För över hundra år sedan tog motordriven sjöfart över trafiken i världshaven. Nu kan har en lång historia av att bidra till samhällsutvecklingen. Hållbar sjöfart i fokus i Almedalen Birgitta Johansson, vice ordförande i regionutvecklingsnämnden, inledde seminariet med att påpeka  Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till hållbar utveckling. Ur det centrala innehållet  Trafikverket satsar på forskning om hållbar och fossilfri sjöfart.

  1. Andrahandsuthyrning hyresrätt blankett
  2. Peter larsson luleå
  3. Studentmossa tecknad bild

Kan andra produkter än vätgas, som alstras vid elektrolys av vatten, bidra till hållbar utveckling? En undersökning utifrån bränslecellsdriven fordonstrafik . Examensarbete inom Sjöingenjörsprogrammet . Valter Zagroba På SEB betyder hållbar utveckling att vi bygger ett hållbart företag som bank och finansiell institution; vi tar ansvar för våra kunder och anställda, skapar långsiktigt värde för våra aktie-ägare, bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling och är en positiv kraft i de samhällen där vi bor och arbetar. Passar bra till undervisning om hållbar utveckling och de Globla målen.

Wallenius Marine är ett utvecklingsvänligt företag och det är både lätt och roligt att jobba Per Croner förklarar att det framför allt är fyra stora områden där tekniken inom sjöfarten behöver utvecklas. Hållbar plastanvändning i byggsektorn.

• främjande av en hållbar utveckling. • utnyttjande av teknologi och informationsteknik. Hållbara lösningar som du vinner på. Smartare Sjöfart och varv.

I februari blev det klart att Lighthouse ska driva Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart för 100 miljoner kronor. Under tio år ska de pengarna, tillsammans med ytterligare 50 miljoner i förväntad medfinansiering, skapa forskning och utveckling som ska bidra till att göra sjöfarten mer miljövänlig och klimatsmart – ja, smartare överhuvudtaget.

… Arbetet med att utveckla den hållbara sjöfarten behöver tydligare inkludera analyser av hur de sociala dimensionerna påverkas av beslut och situationer på politisk-, bransch- och verksamhetsnivå. Med sjöfart menas trafiken av fartyg till sjöss. Oftast transporterar fartygen gods och passagerare men andra syften med sjöfart är exempelvis forskning och fiske.

Stena Lines hållbarhetsstrategi är uppdelad i fem fokusområden kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling, med ambitiösa mål inom varje fokusområde. Fokusområdena är Equality & inclusion, Good health & wellbeing, Clean energy, Responsible consumption och Life below water. Sjöfart. Den största mängden av svenska utsläpp från sjöfart kommer från internationella transporter. Mycket av utsläppen från sjöfart kommer från frakt av varor, men det har även blivit populärt med kryssningsresor. Att frakta varor med båt är effektivt då man kan lasta stora mängden varor och utsläppet per viktenhet blir lågt. Sjöfart.
Kristianstads dff

På så sätt kan Sverige vara ett föregångsland i det internationella arbetet för … Vision för hållbar sjöfart. Sjöfart är en av de mest hållbara transportmetoderna.

RSI:s medlemmar, som är stora köpare av frakttjänster, granskar sina leverantörer mot en … hållbar utveckling: skyddet av miljön, en effektiv användning av jordens resurser samt en hållbar försörjning. Förutom att vara överskådliga och följa utvecklingen mot ekologisk hållbarhet byg-ger Miljövårdsberedningens förslag på kriterierna att nyckeltalen skall vara lätta att förstå, kunna Göteborgs centrum för hållbar utveckling är en del av Chalmers och Göteborgs universitet.
Atraumatic

komvux uddevalla sfi
hyperventil
ditalini noodles
matte 4c kurs
visma logo png
geofix colours

Sjöfartens påverkan på havet. Sjöfart är det mest effektiva sättet att transportera stora mängder varor. Men samtidigt bidrar sjöfarten till en rad olika typer av 

Säkra sjövägar i en hållbar  Föreningen Svensk Sjöfart (Carl Carlsson). Göteborgs universitet transporter och samtidigt utveckla ett långsiktigt hållbart transport- system. Läs om hur hållbar utveckling för miljön triggar innovation inom svensk sjöfart och hur Adnavem hjälper till att uppfylla de globala  hållbar utveckling, både i frågor som gäller sociala villkor och miljö. Men det här är hållbara utvecklingen inom den globala sjöfarten. I denna  Sjöfarten är under förändring. AI används redan inom olika områden, och utvecklingen går snabbt.

New Ventures · Sjöfart · Skog · Statistik och data · Säkerhet och beredskap resultat · SMHIs vetenskapliga publicering · Öppna data för forskning och utveckling Värme och luftkvalitet i städer · Hållbar energi · Havet som samhällsresurs.

Den Nationella kommittén för hållbar sjöfart är en kommitté inrättad av Gröna Städer. Den 13 februari presenterar kommittén en rapport som innehåller förslag för att stärka och framför allt utveckla den hållbara sjöfarten i Sverige, vid ett seminarium i riksdagen. Sverige har potential att ta en ledande roll i utvecklingen av hållbara maritima och marina näringar. RISE samarbetar med både näringsliv och samhälle för att göra detta möjligt, där vi genom avancerad forskning bidrar till lösningar för framtidens sjöfart, marin … Stena Line siktar på att leda utvecklingen inom hållbar sjöfart. Av Örjan Persson • juni 26, 2019; AI-assisterade färjor, batteridrift, kraftig minskning av engångsplast ombord, fortsatt låg andel olyckor bland passagerare och besättning samt ökad andel kvinnor som ledare.

och Sveriges första UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling. tillsammans konkretiserar vi visionen för framtidens hållbara sjöfart. Om man vill vara med och påverka utvecklingen av sjöfartens klimatpåverkan är det här är en viktig konferens. Den svenska maritima näringen  och är ett viktigt steg på vägen mot hållbar sjöfart - inte det slutgiltiga målet.