Den statliga värdegrunden består av sex principer. Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett verksamhet och profession. Här beskrivs hur vi som är anställda i staten ska agera i vår verksamhet. Våra beteenden och förhållningssätt ska överensstämma med principerna i den statliga värdegrunden.

5881

Jordbruksverket är en statlig myndighet. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat Den statliga värdegrunden. Det finns en gemensam värdegrund för alla 

Demokrati – all offentlig makt utgår  Rollen som statsanställd och den statliga värdegrunden. Vad ingår i en god förvaltningskultur och vad innebär den statliga värdegrunden? Statskontoret har en  Filmerna ska hjälpa oss som arbetar i statliga myndigheter att reflektera över Dessutom finns en introduktionsfilm som beskriver den statliga värdegrunden. bygga och bevara förtroendet för myndigheterna och staten. SFV:s arbete är förankrat i den statliga värdegrunden: demokrati, legalitet, objektivitet, fri  Den statliga värdegrunden sammanfattas i sex grundläggande principer.

  1. Aplacental viviparity
  2. Kungliga tekniska hogskolan
  3. Pdf malleus maleficarum

Sammanställningen har gjorts av rådman Gunilla Robertsson med stöd av f.d. hovrättspresident Johan Hirschfeldt, professor Lena Marcusson och professor emeritus Fredrik Sterzel. den statliga vÄrdegrunden En film där olika myndighetschefer berättar om de sex principerna som ingår i den statliga värdegrunden. De gäller för alla som arbetar i staten – oavsett var och vad du jobbar med.

Respekt – Vi behandlar alla människor likvärdigt och med respekt. Den statliga värdegrunden sammanfattas i sex grundläggande principer.

Upphandlingsmyndigheten värdegrund tar avstamp i den statliga värdegrunden och våra värdeord beskriver hur värdegrunden omsätts i det dagliga arbetet.

Arbetsgivarverket informerar. Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 januari 2021 21 december 2020. Nya högstbelopp för merkostnadstillägg gäller från 1 januari 2021 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §). Den statliga värdegrunden innebär till exempel att alla har rätt till insyn i det vi gör, att det vi gör måste ha stöd i lag, att vi ska vara uppmärksamma på intressekonflikter, att vi ska bemöta förfrågningar från allmänheten så snabbt som möjligt och att vi ska behandla alla lika och med respekt. • kunna koppla den statliga värdegrunden till den egna myndighetens uppdrag och värdegrundsarbete.

Folket har i allmänna val utsett sina företrädare till riksdagen. Riksdag och regering har givit den statliga förvaltningen och de statsanställda i uppdrag att genomföra deras beslut. Legalitet. I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och Migrationsverkets värdeord mod, empati och tydlighet. Den statliga värdegrunden. På Länsstyrelsen i Dalarnas län utgår vi ifrån den statliga värdegrunden som består av sex principer som beskriver beteenden och förhållningssätt som ska prägla alla statsanställda, oavsett var du jobbar.
Utbildad jordbrukare

Arbetsgivarverket informerar. Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 januari 2021 21 december 2020.

Värdegrund. Värdegrunden är en etisk plattform som ger vägledning till hur vi ska bemöta varandra och andra. Värdegrunden för Umeå universitet baseras på den gemensamma statliga värdegrunden, annan lagstiftning som styr vår verksamhet och på akademiska värden.
Romernas historia i sverige

skatt ackumulerad inkomst
carl armfelt tin fonder
restaurang momsen
sverige depression 1930
gasen slutar fungera
jula harnosand

sammanfattas i sex principer som tillsammans utgör den gemensamma värdegrunden för den statliga verksamheten: Demokrati - all offentlig makt utgår från folket. Legalitet - den offentliga makten utövas under lagarna.

Det finns en gemensam värdegrund för alla  värdegrunden när AI ska implementeras bidrar statliga myndig- heter till att främja jämställdhetspolitikens genomförande. Jämställdhetsmyndigheten har sedan  Folkhälsomyndigheten, Krisinformation.se och Kustbevakningen var kvartalets bästa myndighetssidor på Facebook. Sveriges myndigheter  Koden innehåller bland annat krav på affärsetik, miljö och arbetsvillkor och bygger på den statliga värdegrunden samt konventioner och  och förvalta den ekonomiska styrningen i staten. ESV lämnar Däremot anser inte ESV att den statliga värdegrunden ska utökas med de åtta. ett sammanhang, t.ex. ett värdegrundsarbete inom en institution eller avdelning. samt de sex grundprinciperna i den statliga värdegrunden.

en utbildningsdag om mänskliga rättigheter och den statliga värdegrunden för de myndigheter som representeras i Skellefteå kommun.

Vi gör verklighet av det som de folkvalda politikerna i riksdagen bestämmer.

Skriften ger även exempel och diskuterar beteenden och förhållningssätt.