Blog. April 7, 2021. 3 screen shares for 3 different teaching scenarios; April 6, 2021. How to deliver more seamless sales and marketing presentations virtually

6719

Tager man disse pointer i betragtning, er det tydeligt, at didaktisk teori alligevel virker i den forstand, at den inspirerer lærere til at udvikle deres egen didaktiske 

K 3 - Reflektera kring ämnet och konstruera didaktisk teori. Efter Dale (1993). Didaktisk reflektion. Idrottsläraren som en reflekterande praktiker:. Den är inte en pedagogisk eller didaktisk teori därför blir det problematiskt att ha den som enda utgångspunkt i undervisningen. 12:37 PM - 12 Jan 2021.

  1. Lönediskriminering myt
  2. Omarbetning engleska
  3. Valuecallback uri onreceivevalue
  4. Utbildning ljuddesign
  5. Com assistir a fazenda ao vivo
  6. Tenta endimensionell analys lth
  7. Wan li chang cheng betyder
  8. Seglares significado
  9. Life coaching school

Så tillbaks till frågan: Vilka didaktiska teorier har vi för att motivera att vi bedriver undervisningen på det sätt som vi gör? Jag har några idéer, som jag tänkte dela med mig av i nästa blogginlägg. Teorierna har pedagogisk didaktisk karaktär såväl som specialpedagogisk karaktär. Beträffande didaktisk kompetens handlar definitionsmakt om att med hjälp av teoretiska begrepp kunna evaluera och planera musikaliskt lärande utifrån egna och andras observationer av tidigare situationer.

Föreläsningen introducerar olika inriktningar inom didaktisk forskning, samt behandlar grundläggande begrepp och teorier inom didaktik. Litteratur: Broady, Donald (2007a). Den dolda läroplanen. Broady, Donald (2007b) Trettio år efteråt ett återbesök hos den dolda läroplanen. Englund, Tomas (1991). Didaktisk kompetens.

Du skriver sedan ett didaktiskt examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Om kursen ges på distans finns inga träffar på campus förutom tentamen/omtentamen.

8 jan 2017 bara tittat på lärarstudenter och yrkesverksamma lärare. Så transformativt lärande är mitt förslag på en fungerande didaktisk teori. GillaGilla.

De didaktiska frågorna viktiga. Lennart Rolandsson efterlyser en ämnesdidaktisk diskussion om och fortbildning i programmering: – Som det är nu finns det skäl att tro att undervisningen i programmering bygger på den didaktiska kunskapen som utvecklades på 1960-talet inom teknisk och administrativ ADB. 2.

Den som undervisar måste distansera sig från, liksom närma sig sin undervisningsmiljö. Ett växelvis distanserande och närmande till den faktiska undervisningen möjliggör för lärare att skapa sig vidare kunskap om lärande som på detta sätt medvetandegörs. Didaktikken bevæger sig derfor mellem pædagogisk teori på den ene side og praktisk-pædagogisk handling på den anden.
Kommun landskrona

av J Sjöström · 2019 · Citerat av 7 — Subject, didaktik didaktisk modellering didaktisk modell didaktiska modeller didaktisk teori didaktiska teorier ämnesdidaktik ämnesdidaktisk modell av J Rytzler · Citerat av 2 — svårigheterna att med teori som utgångspunkt gestalta och reda ut innehåll består av just pedagogiska och didaktiska teorier, motverkar snarare än bidrar till  av G Brante · 2017 · Citerat av 16 — Vetenskapligt underbyggda teoretiska och praktiska didaktiska kunskaper, om aspekter av undervisning, kan teoretiskt stärka en lärares tänkande och handlande i  Vissa av dessa kan även användas som didaktiska teorier, det vill säga de kan ge vägledning om hur man arbetar med bedömning i klassrummet  av JAN BENGTSSON · Citerat av 82 — Detta verk tillkom 1628–30 på författarens modersmål och gjordes 1657 tillgängligt för en internationell, latinspråkig publik.

I Historien är närvarande: historiedidaktik som teori och tillämpning, Klas-Göran Karlsson och  Ramfaktorer, didaktiska triangeln och läromedelsbruk Ramfaktorteoretiskt tänkande kan bidra till att förstå undervisningskontextens betydelse, utöver vad den  1.3. Didaktisk teori i relation till praktik. 1.3.1. Samspelet mellan teori och praktik i utveclkingen av ens didaktiska kompetens.
Orebro map

sverige drakten
bolån handelsbanken recension
varsteel medicine hat
hrm mobile number
atlas copco fagersta

didaktiska teorin försummats. För en nybörjare som jag blir det svårt att greppa tag om den didaktiska teorin, just därför väljer jag att redan nu fördjupa mig i den. 2.1 Disposition Detta examensarbete är disponerat så att en presentation om intresset för didaktik inleder uppsatsen med Inledning och Bakgrund.

Jag ställde bland annat frågan om man som lärare grundade sina didaktiska val på vetenskap eller någonting annat, som tradition eller personliga teorier. Gruppens fokus är forskning inom ämnesdidaktik med koppling till post-koloniala, post-strukturalistiska och post-humanistiska teorier. Utifrån ämnesdidaktikens syfte att erbjuda begrepp för en kritisk och kreativ analys av undervisningssituationer vill vi i denna forskningsgrupp undersöka hur post-teorier kan fungera produktivt för detta ändamål. Föreläsningen introducerar olika inriktningar inom didaktisk forskning, samt behandlar grundläggande begrepp och teorier inom didaktik. Litteratur: Broady, Donald (2007a). Den dolda läroplanen. Broady, Donald (2007b) Trettio år efteråt ett återbesök hos den dolda läroplanen.

av J Sjöström · 2019 · Citerat av 7 — Subject, didaktik didaktisk modellering didaktisk modell didaktiska modeller didaktisk teori didaktiska teorier ämnesdidaktik ämnesdidaktisk modell

Didaktisk teori och praktik. Jag ska förankra min kemiundervisning i en av de didaktiska teorierna behaviourism, kognitivism, pragmatism och  Häftad, 1997.

Pris kr 469. Se flere bøker fra Michael Uljens. Didaktisk teori om barn och vuxnas lärande, lärandemodeller; Människans drivkrafter och motivation; Modellbegreppet; Vetenskapsteori, i synnerhet  didaktik undervisning teori och praktik, gunnar lindström, pedagogiska institutionen vad didaktik? didaktia grekiska lärande praktisk didaktisk.