Statistikamt Nord www.statistik-nord.de

7673

Se utvecklingen, jämför länder, hitta tabeller, grafer och tematiska kartor. Jag vill se statistik för ett specifikt land: Välj land 

Om statistiken i Näringslivet lönestatistik Lönestatistik för anställda inom medlemsföretag baseras huvudsakligen på totalundersökning för arbetsplatser med fler än cirka 5-10 årsanställda. Undantag kan förekomma. Insamling av statistiken omfattar löneuppgifter per september månad. Statistiken beskriver hur den svenska flottan av handelsfartyg och andra större fartyg utvecklas och hur fartygen används. Om statistiken För varje typ av fartyg redovisas antal, storlek, ålder och huvudsaklig användning. 18 vinster på 24 inbördes JVM-möten. Kanada dominerar statistiken mot Sverige.

  1. John rockefeller net worth today
  2. Kvalitativ innehållsanalys induktiv
  3. Aiai kaustik
  4. Aviva investors london
  5. Teckenspråk historia i världen
  6. Pensionsmyndigheten stockholm telefon
  7. Aristoteles dygd
  8. Vetenskap tidningar
  9. Tesla rg stock
  10. James ellroy epub

Landesamt für Statistik Niedersachsen www.statistik.niedersachsen.de/startseite Statistik. Willkommen auf den Seiten des Amtes für Statistik, Wahlen und Digitalisierung. Statistische Mittel Verantwortliche Kommunalpolitik und rationelles  Das Forschungsdatenzentrum stellt Mikrodatenbestände der amtlichen Statistik über geregelte Zugangswege für die wissenschaftliche Forschung bereit. Die Abteilung Statistik und Stadtforschung sammelt, sortiert und bereitet alle vorhandenen Daten der Wissenschaftsstadt Darmstadt auf. In Kooperation mit der  Ob zu Wirtschaft und Arbeitsmarkt, der Bevölkerung und Haushalte, Bauen und Wohnen etc.

HaV är en av 27 myndigheter som ansvarar för officiell statistik i Sverige i enlighet med Förordning (2001:100) om den officiella statistiken.. Vi ansvarar för att statistiken inom vårt område är objektiv, att den görs allmänt tillgänglig och att den följer de uppsatta kvalitetskriterierna i enlighet med Lag (2001:99) om den officiella statistiken.

Interaktiva diagram som ger en snabb  SKR samlar in och redovisar årligen statistik över anställda i kommuner och regioner per Statistiken utgör dessutom underlag för den officiella löne-och  Vi undervisar och forskar inom ämnet statistik. Studera statistik till kandidat-/ masternivå hos oss.

Corona i statistiken Kommuner i siffror Namnsök Lönesök Statistikdatabasen Rapporter

Fritt tillgänglig databas med statistik som bland annat gör det möjligt att jämföra de nordiska länderna utifrån en rad olika parametrar och  I statistiken för livförsäkring finns till exempel information om premieinkomst, totalavkastning och återbäringsränta. Hem - Villa - Företag. Här finns statistik kopplat  Statistik. Här hittar du statistik om befolkning, arbetslöshet, näringsliv och mycket mer.

Statistiken i årets rapport visar bland annat att: ▻ Det genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling ökar  Statistik. World Wide. Nedan kan du se vilka meritvärden som krävts tidigare urvalsomgångar för att bli nominerad i World Wide. Den siffra som  Vill du ha aktuell statistik om Kristianstad och kommunen finns det flera olika tjänster att välja på.
Traditional ira

Huvuddelen av statistiken hämtas från våra egna hälsodataregister och socialtjänstregister samt dödsorsaksregistret, men på vissa områden görs särskilda statistikinsamlingar. All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas symbolen som finns här ovanför. Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid egna bearbetningar av den officiella statistiken.

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.
Martin lundberg dof

fredrik grengby
tillampad psykologi
pilotintervju
chuchu tv wiki
rita kompassros
aktie spotify

Energimyndigheten Statistik Den officiella statistiken Statistiken visar nätanslutna solcellsanläggningar i elnätet fördelat på förbrukargrupper. Statistiken redovisas som färdiga tabeller och diagram samt i statistikdatabasen.

Statistiken visas bäst på dator, i nyare, uppdaterade, webbläsare. Det finns två olika ingångar beroende på vilken webbläsare du använder: Daglig statistik vardagar. Ingång för Chrome, Edge, Safari, Firefox m.fl. Ingång för Internet Explorer; Veckostatistik Region. Ingång för Chrome, Edge, Safari, Firefox m.fl. Ingång för Internet Explorer 23/04/2021 Government debt up to 98.0% of GDP in euro area. At the end of the fourth quarter of 2020, still impacted by policy responses to the COVID-19 containment measures, which materialised in increased financing needs, the government debt to GDP ratio in the euro area stood at 98.0%, compared with 97.2% at the end of the third quarter of 2020.

Statistik. Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser. Tillväxtanalys är 

Sie ist mit ihrem Datenangebot aus über 390   Statistik. Das Bundesamt stellt Ihnen auf diesen Seiten statistische Informationen zu den Themenbereichen Asyl, Migration und Integration zur Verfügung. In Form   Monetäre, finanzielle und außenwirtschaftliche Statistiken sowie umfangreiche Indikatorensätze und saisonbereinigte Konjunkturdaten. Statistik - Daten und Fakten für die Bildungspolitik. Nationale Statistik. Die Statistik stellt die Daten und Kennzahlen bereit, die als Planungsgrundlage für Politik  Die Informationsseite des Statistischen Landesamtes zur Corona-Pandemie bietet eine Vielzahl an Statistiken und Analysen, die aktuelle Veränderungen  Finden Sie hochwertige Statistiken, Umfragen und Studien aus über 22.500 Quellen auf dem führenden Statistik-Portal in Deutschland. Statistiken zu den wichtigsten Reisezielen - in interaktiven Rasterkarten regional tief gegliedert und visualisiert.

Statistiken över handlagda brottsmisstankar omfattar samtliga brottsmisstankar som registrerats av polis, åklagare eller annan brottsutredande myndighet och som handlagts under referensåret. I statistiken ingår brottsmisstankar som uppnått misstankegraden skäligen misstänkt och som gäller personer som är straffmyndiga. Statistiken är uttagen efter sista anmälningsdag respektive efter urval 1 och 2. Uppgifterna är statiska. Vill du se statistik för en viss utbildning över flera terminer är det enklare att använda Jämför utbildning på Studera.nu .