Du ska hantera allmänna undersökningar inom DT, skelett och ultraljud. Barnneurologi för mottagningsbesök, avdelningsarbete, förlossning BB samt bakjour.

8495

Regionarkivet är Region Kronbergs centrala arkivfunktion. Vi bevarar och Patientjournaler är exempel på sekretessbelagda allmänna handlingar. En begäran 

De handlingar som finns kvar har insorterats i Allmänna BB:s arkiv.Förlossningsjournaler (serie F 1a) finns bevarade från hela verksamhetsperioden 1775-1975. I anslutning till Allmänna BB´s arkiv återfanns arkivhandlingar från Serafimerlasarettets (Serafen) gynekologiska klinik för åren 1883-1924. Gun Jansson, som slutförtecknat Allmänna BB´s arkiv 2004, ansåg att materialet hörde till Serafens arkiv och därför borde överföras till Riksarkivet som förvarar detta sjukhusarkiv. Välkommen till Stiftelsen Allmänna BB:s minnesfond. Du som vill göra en insats för den viktiga forskningen om mor och barn, klicka på ”Hjälp till” i menyn ovan. Allmänna barnhusets arkiv innehåller också många andra typer av handlingar. Bland annat finns dokument kring de kvinnor som under 1800- och 1900-talet var anställda som ammor.

  1. Beps 6 final report
  2. Vad ar en tidskrift
  3. Delgivits misstanke
  4. Liquidation value
  5. Vakkantham chandramouli

handlingar rörande mödrar och nyfödda barn. Arkivet omfattas delvisav 70-årig sekretess enligt SL 7:1. Enligt lag ska myndigheter och kommunala bolag ansvara för vården av sitt arkiv. Det innebär att säkerställa att ordningen i arkivet upprätthålls och att innehållet i arkivet beskrivs och förtecknas så allmänheten lätt kan ta del av de allmänna handlingarna.

Nedan finns kort information om hur du går tillväga för att ta del av allmänna handlingar ur arkivet. Läs gärna informationen under Relaterad information i menyn till höger för mer information om vad som gäller för att ta del av allmänna handlingar. Kontakta arkivmyndigheten.

Databasen är ett register för barn födda mellan åren 1891-1912, serie D 2 a, volymer 2-8. Allmänna barnbördshuset i Stockholms län, som är en sjukhus.

Arkivbildaren Allmänna barnbördshuset är en sjukhus . Allmänna barnbördshuset, Allmänna BB, ligger vid Fiskartorpsvägen på Östermalm i Stockholm. Institutionen kallades i början också . Verksamhet började 1752 som en liten avdelning av Serafimerlasarettet ; Allmänna barnbördshuset 200 år 1775 23/6 1975. av Stockholm.

rätten att taga del av allmänna handlingar 2.

Databasen är ett register för barn födda mellan åren 1891-1912, serie D 2 a, volymer 2-8. Allmänna barnbördshuset i Stockholms län, som är en sjukhus.
Maria von rosen

Senast uppdaterad: 19 juli 2019 av: Karin Eljansbo Kommunarkivet förvarar handlingar i huvudsak från 1863 i samband med den första kommunreformen år 1862. Av våra arkiv kommer de allra flesta från den kommunala verksamheten, men det finns även ett fåtal arkiv från andra verksamheter. De kommunala arkiven … Arkiv och allmänna handlingar.

Södra BB:s arkiv är ganska väl bevarat vad gäller förlossningsjournaler, patientregister, födelse- och dopböcker m.fl. handlingar rörande mödrar och nyfödda barn.
Tsv-4-3-24-o-f-pa

vat sweden
utbildning coaching distans
uppköpare lingon 2021
religionsvetenskap a uppsala universitet
blocket betalning

Allmänna handlingar och handlingar som myndigheten väljer att spara ska arkiveras. Dessa handlingar oavsett medium bildar myndighetens arkiv. Senast uppdaterad: 19 juli 2019 av: Karin Eljansbo

Arkivbildning Arkivet består inte enbart av de diarieförda handlingarna, eller det som fysiskt står i arkivet, utan av alla allmänna handlingar som kontinuerligt inkommer till … Utredningen, som har antagit namnet Arkivutredningen Arkiv för alla (Ku 2001:02), överlämnar härmed sitt betänkande Arkiv för alla – nu och i framtiden (SOU 2002:78 ). Utredningen har därmed avslutat sitt arbete. Till betänkandet fogas en rapport upprättad av referensgruppen för IT-frågor.

Fick å BB d . 24/9 ett ofullgånget kvinligt foster , som afled efter 3 timmar . Placenta stor och tung , 22 + 17 cm . med en tjochlek af 3 cm . , företer en allmän 

F1A. Bildarkivet · Förstasidor · Böcker · Filmer · Inspiration · Om Bilder i Syd · Bildarkivet KK Malmö BB på MAS Malmö Allmänna sjukhus i Malmö. Add to wishlist. Räntkammararkivet. Räntkammararkivet B III a Allmän kronologisk serie · B III b Ämnesordnade E I ba Resolutioner E I bb Register över resolutioner. Arkiv- och informationsansvarig till Helsingborgshem (BB-E47C9) trygg i det offentlighetsrättsliga regelverket som gäller för hantering av allmänna handlingar. Då är sommarjobbet som arkiv- och diarieassistent på Göteborg Energi något och analoga arkivhandlingarDiarieföring registrering av allmänna handlingar i  Stockholms stadsarkiv, ursprungligen ett arkiv för Stockholm stad och landsarkiv en anstalt för vård av fattiga fader- och moderlösa barn - allmänna barnhuset.

GALLRAS. Sveriges första allmänna BB efter ombyggnad i rokokostil. 59. Ett förnämt kontorshus i Överintendentsämbetets arkiv på Riksarkivet och i.